10/6/14

మనం జతగా ఇలా...!


మనం జతగా ఇలా...!
నీ చెరగని చిరునవ్వు తెచ్చేను నాకు మరింత అందం

  నా మెరుపు లాంటి చూపు ఇచ్చేను నీకు పసిడి తేజం

నీ తోడు నింపేను నా మనసంతా నిండు ధైర్యం

  నా నగుమోము నిలిపేను నీ హుందాతనం

నీ స్పర్శ మీటేను నా మది లోని రాగ తరంగం

  నా కొంటె నవ్వు తట్టి లేపేను నీ లోని కలవరం

సంసారమనే సంద్రం లోని ఒడుకుదుడుకులకు చెదరకుండా

 నిరంతరం సాగే సరాగాల హొయలొలికే అలల లా  

కలకాలం కలిసి ఉందాము మనం జతగా ఇలా...!

-మైత్రేయి 

9/9/2014, Frisco, Texas!

1 comment:

Santhisree Ravi said...

Mythri
Nee kavitha chala bagundi.
Yes kalalkalam brathakali meeriddaru jathaga
Jeevithamo lo yenni odidudikulu vachina
Vatini meeriddaru kalisi adhigamistu
Jathaga undali meeriddaru kalakaalam

Asseessulatho
Amma nanna