8/4/09

స్నేహితులు


జీవితమనే నందన వనం లో
ఎన్నటికీ వాడని పూవులు నా "స్నేహితులు"


సుదూరంగా సాగే నా జీవన పయనం లో
నను వీడక తోడు గా సాగే బాటసారులు నా "స్నేహితులు"

నా మనసనే నీలి గగనం లో
నిత్యం ప్రకాశించే తారకలు నా "స్నేహితులు"


నా నవ్వును పంచుకుంటూ, కన్నీటిని తుంచి వేస్తూ, ఆలోచనలను సరిదిద్దుతూ,
ఆపదలో ఆదుకొంటూ అండ గా నిలిచే సన్నిహితులు నా "స్నేహితులు"

అలాంటి నా స్నేహితుల కు ఇవే నా నీరాజనాలు!!!!
My Dear Friends, Happy Friendship Day


- మైత్రేయి
08/02/2009, Frisco, TX
1 comment:

soujiart said...

మీ కవి హృదయానికి నా జోహారులు...
keep rocking!!!