5/12/09

తల్లడిల్లే తల్లి హృదయం
కంటి పాప కు కనురెప్ప లా
చంటి పాప ను కాపాడేది 'అమ్మ '

వెలుగు ను ఇస్తూ కరిగిపోయే కొవ్వొత్తి లా
ప్రేమ ను పంచేది 'అమ్మ '

కనుమరుగైన అల ను అక్కున చేర్చుకొన్న కడలి లా
ఎప్పటికి నన్ను చేరదీసేది 'అమ్మ '

కష్టాలలో ఆదుకొనేది 'అమ్మ '
కన్నీళ్ళలను పంచుకొనేది 'అమ్మ '

నేను ఇల్లాలి నైతే పొంగిపోయింది 'అమ్మ '
నేను తల్లి నైతే మురిసిపోయింది 'అమ్మ '

నేను 'అమ్మ ' అయిన తరువాతే అర్థం చేసుకోగలిగాను
తల్లడిల్లే తల్లి హృదయం
తపన పడే ఈ ప్రేమ మూర్తి ప్రేమానురాగం!!

అమ్మా - Happy Mother's Day May 10 2009


-మైత్రేయి

1 comment:

maha said...

wow...wonderful lines......about mom ur lines 100%true