8/3/07

అమ్మ

అమ్మ
"అమ్మ" అంటే అపురూపం
"అమ్మ" అంటే అమూల్యం
"అమ్మ" అంటే అమోఘం
"అమ్మ" అంటే అనురాగం
"అమ్మ" అంటే అనుబంధం
"అమ్మ" అంటే అధ్భుతం
"అమ్మ" అంటే అనుభవేద్యం
"అమ్మ" అంటే అనుపమానం
అలాంటి "అమ్మ" కు ఈ నా
అక్షర లక్షలు "అంకితం"

- మైత్రేయి
05/10/2003,Richardson,TX

3 comments:

Ramana.09 said...

mythreyi garu amma annapadam gurinchi intha chakkaga varninchina mee kavitha hrudayaniki naa hrudaya poorvaka subhakankshalu..mee kavitha kekoooooooo keka medam....

Ramarao said...

Supeb

Ramarao said...

Supeb